QD01 QUẦN DÙ HÀN T1

199.000 đ

Size Màu Còn Gợi Ý Giỏ Hàng
100 NÂU 3 2 - 3 Tuổi, 13 - 15 Kg
110 NÂU 7 3 - 4 Tuổi, 14 - 18 Kg
120 NÂU 10 4 - 5 Tuổi, 18 - 23 Kg
130 NÂU 14 5 - 6 Tuổi, 22 - 28 Kg
140 NÂU 13 7 - 9 Tuổi, 28 - 35 Kg
100 RÊU 9 2 - 3 Tuổi, 13 - 15 Kg
110 RÊU 14 3 - 4 Tuổi, 14 - 18 Kg
120 RÊU 13 4 - 5 Tuổi, 18 - 23 Kg
130 RÊU 13 5 - 6 Tuổi, 22 - 28 Kg
140 RÊU 13 7 - 9 Tuổi, 28 - 35 Kg
100 XANH ĐEN 7 2 - 3 Tuổi, 13 - 15 Kg
110 XANH ĐEN 12 3 - 4 Tuổi, 14 - 18 Kg
120 XANH ĐEN 5 4 - 5 Tuổi, 18 - 23 Kg
130 XANH ĐEN 10 5 - 6 Tuổi, 22 - 28 Kg
140 XANH ĐEN 13 7 - 9 Tuổi, 28 - 35 Kg
0

Hẻm 737 Lạc Long Quân (số 1 Ni Sư Huỳnh Liên), Phường 10, Tân Bình

INNITRO CO.,LTD - MST: 0315020296

Hotline: 0965.966.967/ 09446.01234